TERMENI DE UTILIZARE


Site-ul Webinion, conținutul, produsele și serviciile sale sunt disponibile tuturor persoanelor majore, capabile din punct de vedere legal să încheie contracte (înțelegeri cu caracter obligatoriu). Dovada îndeplinirii acestor criterii poate fi solicitată la accesarea tuturor (sau a unor) serviciilor și/ sau produselor sub forma datelor de identificare sau de contact.

Acești Termeni de utilizare sunt stabiliți între Webinion și Utilizatorii. Nicio altă persoană nu are dreptul de a beneficia de pe urma lor. Dacă orice tribunal sau autoritate de reglementare decide că oricare dispoziție a acestor Termeni de utilizare nu este validă sau nu poate fi aplicată, acea dispoziție va fi anulată și eliminată din cadrul TDU (termeni de utilizare), iar restul termenilor și condițiilor vor continua să funcționeze în deplinătatea puterii lor legale.


Achiziția unui produs sau serviciu poate fi finalizată prin intermediul unei comenzi electronice. Plasarea comenzii pentru produs sau serviciu pe site-ul nostru este considerată ca fiind propunerea pentru încheierea contractului. Un contract obligatoriu este inițiat între Dvs. și Webinion atunci când Dvs. comandați un serviciu, iar plata este realizată cu succes. Plata este considerată ”realizată cu succes” când valoarea întreagă a fost achitată.


Revocarea contractului este posibilă și după expirarea termenului limită atâta timp cât nu solicitați rambursarea sumei achitate. Cererile pentru anularea sau modificarea serviciilor achitate (adică orice cerere care ar avea impact asupra funcțiilor proiectului Dvs.) trebuie să fie depusă de Dvs. (proprietarul proiectului) în formă scrisă (prin e-mail) și de la adresa de e-mail utilizată la înregistrarea proiectului.


Contractele pentru achiziția pachetelor Premium sunt încheiate pentru o perioadă de minim 1 an și până la 10 ani. Domeniile au o perioadă contractuală minimă de 1 sau 2 ani (depinzând de condițiile furnizorului) cu o perioadă contractuală maximă de 10 ani. Pentru celelalte servicii, dacă nu este specificat altfel la achiziție, contractul este încheiat odată ce serviciul este furnizat.


Dacă introduceți date incorecte în timpul creării comenzii electronice, informați Departamentul Relații Clienți imediat. Vă rugăm să aveți în vedere că datele pot fi modificate doar în perioada de 2 ore de la crearea comenzii. Orice cereri transmise după această perioadă s-ar putea să nu poată fi îndeplinite cu succes.


Prin prezenta ne acordați consimțământul pentru a utiliza metode de comunicare la distanță în timpul finalizării contractului. Costurile apărute la Utilizator pentru folosirea de metode de comunicare la distanță (precum costul conexiunii la internet, costul telefonului) sunt suportate de Utilizator.


Serviciile Premium pot fi plătite prin card bancar, PayPal, transfer bancar și alte metode de plată specifice fiecărei țări, oferite Utilizatorului în timpul procesului de achiziție și înainte de finalizarea comenzii. În cazul transferului bancar, toate datele necesare sunt disponibile după plasarea comenzii. Vă rugăm să aveți în vedere că toate suprataxele și taxele care rezultă din transferul bancar sunt suportate de Dvs., clientul, nu de către Webinion.

Notă: Sunteți responsabil pentru introducerea de informații corecte pe cererea de plată. Vă rugăm să vă asigurați că toate câmpurile sunt completate și că toate datele furnizate sunt corecte. Webinion nu este responsabil pentru cereri respinse datorită datelor incorecte sau insuficiente ale Utilizatorului.


Dacă utilizați cardul bancar sau PayPal pentru efectuarea unei achiziții, autorizați Webinion (fie direct, fie prin afiliații, subsidiarele sale sau Părți terțe) să colecteze plata de pe cardul sau din contul Dvs. Vom stoca datele Dvs. de plată din timpul procesului de achiziție pentru utilizări ulterioare, făcând reînnoirea automată și achiziționarea altor produse mai rapidă și mai convenabilă. Procesarea plăților este securizată și conformă PCI.


Dacă utilizați cardul bancar sau PayPal pentru a realiza o achiziție, serviciul achiziționat poate fi reînnoit automat. Frecvența reînnoirii poate fi lunară sau anuală, depinzând de tipul de plată ales. În cazul reînnoirilor anuale, suma este debitată înainte de data expirării pachetului. Veți fi înștiințat despre reînnoirea automată și despre plățile ulterioare în avans, conform cu perioada de timp prevăzută de lege. Reînnoirea automată poate fi anulată în orice moment din panoul de administrare al proiectului Dvs. Până nu anulați reînnoirea automată, autorizați Webinion sau furnizorul metodei de plată aleasă în cadrul comenzii serviciului să retragă plăți pentru servicii de pe cardul sau din contul Dvs.


Data plății este setată la confirmarea primirii cu succes a sumei în cauză de către furnizorul metodei de plată selectată (o bancă). În legătură cu plățile cu card bancar sau prin intermediul PayPal, suma este debitată imediat din contul Dvs. Data plății și data activării sunt prin urmare aceleași cu excepția cazului în care procesarea comenzii plătite integral trebuie realizată manual. În acest caz activarea poate fi amânată cu câteva zile.


Aveți dreptul de a vă retrage din cadrul contractului într-o perioadă de 15 zile de la data activării. Retragerea din cadrul contractului nu este posibilă în cazul reînnoirii automate a serviciilor. Prin prezenta ne oferiți explicit acordul să îndeplinim obiectul acestui contract înainte de finalul termenului limită în cazul înregistrării domeniilor, reînnoirii domeniilor și a altor servicii Premium. Dacă îndeplinim obiectul principal al contractului înainte de finalul termenului limită nu aveți dreptul de a vă retrage din cadrul contractului.


Dacă – în cazul campaniilor de reclamă online – o Parte terță (Google) decide blocarea campaniei datorită produselor/ serviciilor discutabile oferite de campanie, rambursarea nu este posibilă. În acest caz Webinion nu este responsabil pentru potențiala pierdere financiară suferită de Utilizator. Pentru a solicita retragerea din cadrul contractului (revocarea contractului) trebuie să trimiteți un e-mail către Departamentul Relații Clienți în cadrul termenului limită. Nu este necesară nicio justificare pentru anularea pachetelor Premium în cadrul perioadei de 15 zile; cu toate acestea o justificare este încurajată și foarte apreciată, deoarece folosim feedback-ul Dvs. pentru a ne îmbunătăți serviciile. În cazul altor servicii Premium, cu excepția pachetelor pentru site-uri web și înregistrarea domeniilor, puteți solicita retragerea din cadrul contractului și rambursarea sumei într-o perioadă de timp de 15 zile de la data activării, chiar și dacă Noi, cu acordul Dvs., am îndeplinit obiectul contractului înainte de finalul termenului limită. Trebuie să oferiți un motiv pentru anulare.


Pentru toate cazurile menționate mai sus motivele care pot duce la o rambursare sunt: (a) Anularea totală a serviciilor (inclusiv a versiunii gratuite); (b) Probleme tehnice repetate cu serviciul, care împiedică funcționarea normală a proiectului Dvs.; (c) Incapacitatea de a oferi un serviciu care a fost achitat complet (cu confirmare de plată).


Dacă sunteți un Utilizator, rambursarea plăților vor avea loc în termen de 14 zile de la data la care Webinion a primit cererea Dvs. de retragere din cadrul contractului. Dacă sunteți un Antreprenor, rambursarea plății va avea loc în termen de 60 de zile de la data la care Webinion a primit cererea Dvs. pentru retragerea din cadrul contractului. Dacă sunteți un Consumator, rambursarea va fi procesată prin intermediul aceleiași metode de plată cu excepția cazului în care se decide altfel. Antreprenorii vor avea rambursarea procesată prin transfer bancar, aceeași metodă de plată folosită la achitare (dacă rambursarea este permisă) sau printr-un voucher nerambursabil. Dezactivarea serviciilor este realizată în același moment cu rambursarea. Vă rugăm să aveți în vedere că voucher-ele (codurile de reduceri) nu pot fi rambursate sub nicio formă.


Ca și Utilizator Webinion vă obligați să nu postați sau distribuiți prin intermediul site-urilor Webinion orice materiale defăimătoare, amenințătoare, obscene, nocive, pornografice sau de altă natură ilegală. De asemenea materiale care violează sau încalcă în orice fel drepturile Noastre sau drepturile altora (inclusiv, dar nelimitându-se la drepturi de proprietate intelectuală, drepturi de confidențialitate și drepturi la intimitate) sunt absolut interzise, precum sunt și activitățile care pot cauza suferință sau neplăceri Nouă sau altora. Mai mult nu veți exprima opinii vulgare, brutale, sexiste, rasiste sau ofensatoare în alt fel. Încurajăm Utilizatorii să se comporte respectuos și politicos unii cu alții.


Nu veți posta sau face disponibile pe site-uri Webinion materiale pe care Dvs. nu le dețineți, fără consimțământul expres al proprietarului de drept a materialelor în cauză.

Vă veți supune regulamentului oricărei competiții, promoții sau campanii de marketing la care participați pe site-urile noastre.

Nu vă veți angaja în orice tip de comportament sau acțiune care poate afecta funcționarea sau securitatea site-ului Webinion și nu veți cauza inconveniențe nerezonabile sau perturbări personalul Nostru.

Nu vă veți da drept nicio persoană/ entitate sau reprezenta în mod eronat afilierea Dvs. cu o persoană/ entitate.

Nu vă veți promova site-ul Webinion trimițând mesaje tip SPAM (e-mail-uri trimise către conturi fără înțelegerea în prealabil cu proprietarul contului).

Nu veți folosi software robot (sau alt tip de software care nu este Webinion) pentru a crea site-uri Webinion noi și nici pentru a accesa și modifica site-uri Webinion.

Nu veți folosi soluții alternative de nicio natură pentru a trece peste limitările pachetelor, a oricăror servicii sau funcții Webinion.


Toate materialele cu copyright, drepturi de autor și materiale cu drepturi de proprietate sau conținut oferit ca și parte a site-ului Webinion vor rămâne, mereu, ale Nostru sau ale licențiaților Noștri. Nu aveți permisiunea de a folosi acest material sau conținut decât în cazul în care aveți autorizare de la Noi sau de la licențiații Noștri. Mai mult aveți dreptul de folosi aceste materiale doar în maniera descrisă în Termeni și condiții. Nu veți copia, reproduce, distribui, exploata comercial sau beneficia/ profita în niciun fel de astfel de materiale sau conținut și nici nu veți asista/ facilita orice Parte terță în acțiuni precum cele menționate mai sus. Mai mult, dacă aflați de astfel de distribuiri sau exploatări comerciale sunteți de acord să ne anunțați imediat.


Garantăm că produsele sau serviciile Noastre nu prezintă defecte. Mai precis, garantăm că:

(a) produsele sau serviciile prezintă funcțiile convenite, iar în lipsa convenției, funcții descrise sau care sunt așteptate în legătură cu natura produsului sau serviciului și bazate pe reclama noastră;

(b) produsele sau serviciile sunt adecvate pentru scopul menționat pentru utilizarea lor sau pentru care produsele sau serviciile de acest fel sunt utilizate;

(c) calitatea sau design-ul produselor sau serviciilor corespunde cu modelul sau șablonul aprobat, dacă modelul sau design-ul modelului sau șablonului aprobat a fost determinat;

(d) produsele sau serviciile sunt în cantitate, dimensiune sau greutate adecvată și conforme cu reglementările legale.


Dacă produsul sau serviciul nu deține funcțiile prezentate mai sus și sunteți un Consumator puteți solicita: (a) livrarea unui nou produs sau serviciu fără defecte, cu excepția cazului în care este inadecvat datorită naturii defectului și dacă defectul afectează doar o componentă, puteți solicita înlocuirea doar a componentei; (b) dacă nu este posibil vă puteți retrage din cadrul contractului. (c) cu toate acestea dacă soluția nu este adecvată din cauza naturii defectului, în special dacă defectul poate fi îndepărtat fără întârzieri nejustificate, aveți dreptul de a primi repararea defectului gratuit. (d) dacă nu vă retrageți din cadrul contractului, nu vă exercitați dreptul de a primi un nou obiect fără defecte sau de a primi un înlocuitor sau reparația obiectului, puteți solicita o reducere rezonabilă. (e) aveți și dreptul de a primi un nou produs sau serviciu sau un înlocuitor al unei componente chiar și dacă aveți un defect ce poate fi îndepărtat, dacă nu puteți folosi produsul sau serviciul corect din cauza defectelor recurente după reparație sau din cauza mai mult defecte. În acest caz aveți dreptul de a vă retrage din cadrul contractului. Aveți dreptul de a vă exercita drepturile care rezultă din funcționarea defectuoasă, care apar la bunurile de larg consum, în termen de 24 de luni de la primire. Dacă un defect apare în 6 luni de la primire, bunurile sunt considerate a fi defecte la primire. Dacă drepturile de răspundere pentru defecte nu sunt exercitate în perioada care permite reclamarea defectelor, atunci devin inaplicabile. Dacă sunteți un Consumator aveți dreptul de a vă exercita drepturile care rezultă din funcționarea defectuoasă, care apare la bunuri de larg consum, în perioada de 24 de luni de la primire; dacă un defect apare în termen de 6 luni de la primire, produsul/ serviciul este considerat a fi defect de la primire. Dacă drepturile de răspundere pentru defecte nu sunt exercitate în perioada permisă pentru reclamare defectelor, atunci devin inaplicabile. Plângerile pot fi transmise electronic la adresa de e-mail contact@webinion.com.


Date cu caracter personal

Vi se poate solicita să introduceți informații cu caracter personal pe diverse site-uri Webinion. Vă rugăm vedeți pagina Politica de confidențialitate pentru detalii despre cum procesăm datele cu caracter personal. Dacă prin intermediul produselor sau serviciilor noastre procesați date cu caracter personal ale unor persoane, ca și operator de date cu caracter personal sau ca și persoană împuternicită de operator cu privire la datele cu caracter personal, sunteți de acord să vă supuneți regulilor existente în cadrul legislațiilor naționale ce guvernează procesarea datelor cu caracter personal și, dacă se aplică, cu Regulamentul Parlamentului European și (EU) 2016/679 din 27 aprilie 2016 referitor la protejarea indivizilor în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter personal și mișcarea liberă a acestor date, abrogând Directiva 95/46 / EC (General Data Protection Regulation).


Nerespectarea condițiilor prezentate și/ sau participarea la activități care încalcă sau sunt interzise de acești Termeni de utilizare vă predispun la acțiuni disciplinare și urmărire penală. Decizia de a iniția acțiuni disciplinare (incluzând, dar nelimitându-se la întreruperea serviciilor) este la discreția Webinion și poate fi realizată fără motivarea deciziei. Vă rugăm să raportați încălcări ale acestor Termeni de utilizare, Termeni și condiții sau ale legilor Dvs. locale.


Ne rezervăm dreptul de a înceta imediat sau suspenda pe perioadă nedeterminată serviciile Noastre către Dvs. dacă Dvs. încălcați sau avem motive întemeiate de a crede că veți încălca Termenii și condițiile Noastre. De asemenea vom înceta serviciile noastre către Dvs. la discreția noastră dacă vă angajați în practici pe care le considerăm inacceptabile. Decizia de a lua măsuri disciplinare (inclusiv, dar nelimitându-se la întreruperea tuturor serviciilor) este la discreția Webinion și poate fi realizată fără motivarea deciziei.


NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU PREJUDICIILE SUPORTATE DE UTILIZATORI SAU PĂRȚI TERȚE SAU HARDWARE-UL LOR CARE POT APĂREA DIRECT, INDIRECT SAU ACCIDENTAL CA ȘI REZULTAT AL SAU ÎN CONEXIUNE CU UTILIZAREA SERVICIILOR ȘI/ SAU PRODUSELOR NOASTRE, INCLUSIV DESCĂRCAREA DE MATERIALE PRIN INTERMEDIUL SERVICIILOR NOASTRE. NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU PREJUDICIILE SUPORTATE DE UTILIZATORI SAU PĂRȚI TERȚE CA ȘI REZULTAT AL INCAPACITĂȚII DE A UTILIZA SERVICIILE ȘI/ SAU WEBSITE-UL ȘI/ SAU PRODUSELE NOASTRE DIRECT, INDIRECT SAU LEGAT DE ACEST EVENIMENT. PRIN URMARE UTILIZAREA SERVICIILOR ESTE REALIZATĂ LA DISCREȚIA ȘI PE PROPRIUL DVS. RISC ȘI SUNTEȚI EXCLUSIV RESPONSABIL PENTRU ORICE PAGUBE ADUSE SISTEMULUI CALCULATORULUI SAU ALTUI DISPOZITIV SAU PENTRU PIERDEREA DATELOR CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA ORICĂRUI ASTFEL DE MATERIAL. ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD EXPLICIT CĂ UTILIZARE DE CĂTRE DVS. A SITE-ULUI WEBINION, A SERVICIILOR ȘI PRODUSELOR NOASTRE ESTE REALIZATĂ PE PROPRIUL DVS. RISC ȘI CĂ SITE-UL, SERVICIILE ȘI PRODUSELE WEBINION SUNT OFERITE ”AȘA CUM EXISTĂ” ȘI ”AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”. MAI MULT CONFIRMAȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU DISPONIBILITATEA ȘI/ SAU FUNCȚIONAREA ORICĂRUI SITE AL UNEI PĂRȚI TERȚE ȘI/ SAU MATERIALE PE CARE LE PUTEȚI ACCESA PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI WEBINION. LIMITAREA RĂSPUNDERII SE APLICĂ ÎN LIMITA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ.


Nu sprijinim și nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice conținut, reclamă, produs sau serviciu pe sau disponibil prin intermediul site-urilor Părților terțe. Orice tranzacție între Dvs. și orice Parte terță găsită pe sau prin intermediul site-ului Webinion, inclusiv plata pentru și livrarea produselor, serviciilor și orice alți termeni, condiții, garanții sau reprezentări asociate cu astfel de relații sunt realizate între Dvs. și entitatea în cauză. Prin urmare nu suntem responsabili sau răspunzători pentru orice pierderi/ daune de orice natură care pot apărea în aceste cazuri.


Webinion, subsidiarele sale și licențiații săi nu reprezintă și nu vă garantează: (a) Folosirea serviciilor și produselor va îndeplini cerințele Dvs.; (b) Utilizarea serviciilor și produselor va fi neîntreruptă, la timp, sigură și fără erori ori viruși; (c) Orice informație obținută de Dvs. ca și rezultat al utilizării serviciilor și produselor va fi precisă sau sigură; (d) Defectele în operarea și funcționarea oricărui software oferit Dvs. ca parte a serviciilor vor fi corectate; în limita permisă de lege. Niciun sfat sau informație, fie verbală sau scrisă, obținută de Dvs. de la Webinion, prin intermediul sau de la serviciile Noastre nu va crea garanții neexprimate clar în termeni. Mai mult Webinion exclude în mod expres toate garanțiile și condițiile de orice natură, exprimate sau implicite, inclusiv, dar nelimitate la garanțiile sugerate și condițiile de mercantibilitate, potrivire și neîncălcare pentru un anumit scop, până în limita permisă de legislația națională.


Sub rezerva generală a prevederilor din Limitarea răspunderii de mai sus, ÎNȚELEGEȚI EXPRES ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ WEBINION, SUBSIDIARELE SALE ȘI LICENȚIAȚII SĂI NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI CĂTRE DVS. PENTRU CONDIȚIILE MENȚIONATE.


Nu suntem responsabili și nici răspunzători pentru: (a) Materiale scrise de Utilizatori, în particular cele publicate pe blog-uri și/ sau forumuri. În plus nu promovăm astfel de materiale și ne rezervăm dreptul de a monitoriza astfel de contribuții, precum și de a răspunde, comenta, edita, refuza publicarea sau elimina orice conținut de pe blog-uri și/ sau forumuri la discreția Noastră. Cu toate acestea, eșecul de a șterge anumite materiale nu constituie o promovare sau acceptare a lor de către Noi; (b) Acuratețea, sincronizarea sau exactitatea oricăror informații/ declarații pe site-ul Webinion, nici nu vom fi răspunzători / responsabili pentru declarații, sfaturi și/ sau opinii generate de Utilizatori pe blog-uri și forumuri (cu excepția limitei impuse de lege). Dacă aveți orice fel de revendicări care apar din acțiunile și/ sau declarațiile altui Utilizator, sunteți de acord să urmăriți astfel de revendicări doar împotriva acelui Utilizator și nu împotriva Noastră; (c) Calitatea, acuratețea sau adecvarea site-ului Webinion, cu excepția a ceea ce este solicitat de lege. Cu toate acestea ne vom angaja în toate eforturile rezonabile pentru a vă oferi servicii în cea mai profesionistă manieră; (d) Orice reprezentare fraudulentă facem și pentru orice moarte sau vătămare corporală cauzată de neglijența Noastră. Nu vom fi responsabili sau răspunzători către Dvs. pentru orice altă pierdere/ deteriorare a cărui obiect sunteți Dvs. sau o Parte terță ca și rezultat a utilizării sau în legătură cu utilizarea Dvs. a site-ului Webinion.


Sistemul Webinion este obiectul unui Proces continuu de îmbunătățire (PCÎ) atât pe partea tehnologică, cât și pe cea de design a produsului. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau elimina orice porțiune a conținutului site-ului Nostru în orice moment fără notificare sau să întrerupă site-ul Nostru pentru o perioadă nedeterminată. Ne rezervăm dreptul să actualizam Termenii și condițiile în orice moment, la propria discreție.


La final, recomandăm insistent tuturor Utilizatorilor să citească acest acord în întregime și să îl verifice regulat. Documentele sunt în vigoare de la data ultimei actualizări.


Informatii suplimentare puteti obtine prin trimiterea unei solicitari la adresa: contact@webinion.com